I Niepubliczne Gimnazjum Zok "profesor"


Najważniejsze informacje - I Niepubliczne Gimnazjum Zok "Profesor"

Adres I Niepubliczne Gimnazjum Zok "Profesor"

Al. Kilińskiego 12F
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon I Niepubliczne Gimnazjum Zok "Profesor"

243664170
Regon 61000219400036
Organ prowadzący Zespół Oświatowo - Konsultacyjny "PROFESOR"

I Niepubliczne Gimnazjum Zok "profesor" mieści się w miejscowości Płock pod adresem Al. Kilińskiego 12F. Telefon do szkoły to 243664170. Nr faksu: 243664199. Gimnazjum mieści się na terytorium gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Portal internetowy placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.profesor.edu.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 61000219400036. Organ rejestracyjny dla I Niepubliczne Gimnazjum Zok "profesor" to gmina.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat płock ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 3812 uczniów w powiecie przypada 19 innych placówek gimnazjalnych (200,63 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Mapa

gimnazjum