Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Płocku


Najważniejsze informacje - Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Płocku

Adres Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Płocku

Królewiecka 28/3
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-400
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Płocku

242623941
Strona
Regon 14631297600000
Organ prowadzący AP edukacja Sp. z o.o.

Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Płocku mieści się w miejscowości Płock pod adresem Królewiecka 28/3. Telefon do szkoły to 242623941. Nr faksu: 242623942. Szkoła gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Stronę www placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.apedukacja.pl/plock. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 14631297600000. Organ rejestracyjny dla Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Płocku to miasto na prawach powiatu.

Edukacja w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat płock ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 3812 uczniów w powiecie przypada 19 innych placówek gimnazjalnych (200,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Mapa