Gimnazjum Nr 1


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1

Adres Gimnazjum Nr 1

Piękna 9
Miejscowość Gorlice
Kod pocztowy 38-300
Gmina miasto Gorlice
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 49283210400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 znajduje się w miejscowości Gorlice pod adresem Piękna 9. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Gorlice, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 49283210400000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce to 182, z czego 89 stanowiły uczennice, a 93 to uczniowie. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 37 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 3773 uczniów w powiecie przypada 37 innych szkół gimnazjalnych (101,97 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Mapa