Publiczne Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum

Patron Władysław Długosz

Adres Publiczne Gimnazjum

29
Miejscowość Siary
Kod pocztowy 38-307
Gmina Sękowa
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum

183518178
Regon 85271795900000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum znajduje się w miejscowości Siary pod adresem 29. Telefon do szkoły to 183518178. Nr fax: 183540350. Placówka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Sękowa, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 85271795900000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki egzaminu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 31, z czego 17 to uczennice, a 14 stanowili chłopcy. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 37 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 3773 uczniów w powiecie przypada 37 innych gimnazjów (101,97 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.87-1.88-1.87
2006-2.47-0.13-2.47
2007-8.48-2.36-8.48
20080.51-1.880.51
2009-7.61-0.98-7.61
20103.780.053.78
2011-1.86-0.62-1.86
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-9.72-1.5-9.72
2006-6.15-3.02-6.15
2007-8.14-2.74-8.14
20081.58-1.731.58
2009-11.87-3.11-11.87
2010-4.71-0.58-4.71
20112.54-0.472.54

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum