Gimnazjum Nr 6


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 6

Adres Gimnazjum Nr 6

Hallera 79
Miejscowość Gorlice
Kod pocztowy 38-300
Gmina miasto Gorlice
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 6

183536745
Strona
Regon 49290761200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 6 znajduje się w miejscowości Gorlice pod adresem Hallera 79. Numer tel. do gimnazjum to 183536745. Nr faksu: 183538562. Szkoła gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Gorlice, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.mzs6gorlice.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 49290761200000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 147, z czego 74 stanowiły uczennice, a 73 stanowili uczniowie. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 37 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 3773 uczniów w powiecie przypada 37 innych szkół gimnazjalnych (101,97 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Mapa