Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Adres Gimnazjum

Miejscowość Sękowa
Kod pocztowy 38-307
Gmina Sękowa
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

183518015
Regon 49197728900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum znajduje się w miejscowości Sękowa pod adresem . Numer telefonu do szkoły to 183518015. Numer fax: 183518015. Gimnazjum znajduje się na terytorium gminy Sękowa, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 49197728900000.

Nauka w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty testu w formie stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 123, z czego 60 stanowiły uczennice, a 63 stanowili uczniowie. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 37 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 3773 uczniów w powiecie przypada 37 innych placówek gimnazjalnych (101,97 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Mapa

gimnazjum