Publiczne Gimnazjum W Krygu


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Krygu

Patron św. Jadwiga Królowa

Adres Publiczne Gimnazjum W Krygu

397
Miejscowość Kryg
Kod pocztowy 38-304
Gmina Lipinki
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Krygu

134479296
Regon 49204216400000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Krygu mieści się w miejscowości Kryg pod adresem 397. Nr tel. do gimnazjum to 134479296. Nr fax: 134479296. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Lipinki, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 49204216400000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 84, z czego 35 to gimnazjalistki, a 49 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 7 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 0,71. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 37 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 3773 uczniów w powiecie przypada 37 innych gimnazjów (101,97 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Kryg: 3
  • w gminie Lipinki: 9
  • powiat gorlicki: 57
  • województwo małopolskie: 1603

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.87-1.880.87
2006-4.14-0.13-0.74
2007-8.52-2.36-5.65
2008-2.19-1.88-4.42
2009-1.77-0.98-0.88
20101.150.05-0.56
2011-0.1-0.62-2.59
Rok Szkoła Gmina Powiat
20056.19-1.56.19
2006-9.38-3.02-4.01
2007-10.19-2.74-6.83
20082.72-1.73-1.61
2009-4.81-3.11-3.72
20104.08-0.580.56
2011-2.32-0.47-3.79

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum