Gimnazjum Nr 5


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 5

Adres Gimnazjum Nr 5

Krakowska 5
Miejscowość Gorlice
Kod pocztowy 38-300
Gmina miasto Gorlice
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 5

183525301
Strona
Regon 49290474300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 5 znajduje się w miejscowości Gorlice pod adresem Krakowska 5. Numer tel. do szkoły to 183525301. Numer fax: 183525301. Gimnazjum znajduje się na obszarze gminy Gorlice, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową gimnazjum można znaleźć pod adresem MZS-Gorlice.webpark.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 49290474300000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 223, z czego 101 stanowiły gimnazjalistki, a 122 stanowili chłopcy. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 37 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 3773 uczniów w powiecie przypada 37 innych jednostek gimnazjalnych (101,97 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Mapa