Gimnazjum W Ropicy Polskiej


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Ropicy Polskiej

Adres Gimnazjum W Ropicy Polskiej

Ropica Polska 71
Miejscowość Ropica Polska
Kod pocztowy 38-300
Gmina Gorlice
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Ropicy Polskiej

183526703
Regon 49282839600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Ropicy Polskiej mieści się w miejscowości Ropica Polska pod adresem Ropica Polska 71. Nr tel. do szkoły to 183526703. Numer fax: 183526703. Placówka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Gorlice, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zs_rp.republika.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 49282839600000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 84, z czego 40 to dziewczynki, a 44 to uczniowie. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 37 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 3773 uczniów w powiecie przypada 37 innych jednostek gimnazjalnych (101,97 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.64-1.88-1.8
20066.3-0.131.5
20073.27-2.36-0.95
20083.12-1.88-0.94
2009-0.17-0.98-0.3
2010-3.680.051.14
2011-2.01-0.620.64
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.35-1.5-1.28
2006-3.84-3.02-2.22
2007-2.77-2.74-1.55
2008-2.9-1.73-0.54
2009-3.04-3.11-2.3
2010-9.99-0.580.89
20110.47-0.471.76

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum