Szkoły - miasto Gorlice


Przedszkola | Szkoły podstawowe | Szkoły zawodowe | Licea | Technika | Szkoły policealne | Pozostałe | Gimnazja - archiwalne |

Przedszkola - gmina miasto Gorlice

Nazwa Adres Miasto
Miejskie Przedszkole Nr 1 Władysława Jagiełły 9 Gorlice
Miejskie Przedszkole Nr 3 Potockiego 7 Gorlice
Miejskie Przedszkole Nr 4 Broniewskiego 11 Gorlice
Miejskie Przedszkole Nr 5 Krakowska 11 Gorlice
Niepubliczne Przedszkole "Elfik" W Gorlicach Krakowska 9 Gorlice
Niepubliczne Przedszkole Specjalne W Dro Caritas W Gorlicach M.konopnickiej 21 Gorlice
Niepubliczne Przedszkole Tpd "Chatka Misia Uszatka" Wyszyńskiego 21 Gorlice
Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty" Dukielska 73 Gorlice
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kleks" Biecka 9 Gorlice
Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek Jezierskiego 3 Gorlice
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek Krasińskiego 21 Gorlice
Przedszkole Nr 8 Hallera 17 Gorlice

Szkoły podstawowe - gmina miasto Gorlice

Nazwa Adres Miasto
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna W Dro Caritas W Gorlicach M.konopnickiej 21 Gorlice
Szkoła Podstawowa Nr 1 Piękna 9 Gorlice
Szkoła Podstawowa Nr 3 Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 16 Gorlice
Szkoła Podstawowa Nr 4 Zygmunta Krasińskiego 9 Gorlice
Szkoła Podstawowa Nr 5 Krakowska 5 Gorlice
Szkoła Podstawowa Nr 6 Hallera 79 Gorlice

Szkoły zawodowe - gmina miasto Gorlice

Licea - gmina miasto Gorlice

Technika - gmina miasto Gorlice

Nazwa Adres Miasto
Technikum Nr 1 Ks.kard.stef.wyszyńskiego 18 Gorlice
Technikum Nr 2 Niepodległości 5 Gorlice
Technikum Nr 3 Ariańska 3 Gorlice
Technikum Nr 4 Michalusa 6 Gorlice
Technikum Uzupełniające Nr 3 Ariańska 3 Gorlice

Szkoły policealne - gmina miasto Gorlice

Pozostałe - gmina miasto Gorlice

Nazwa Adres Miasto
Centrum Kształcenia Praktycznego I Ustawicznego W Gorlicach 11 Listopada 43 Gorlice
Centrum Kształcenia Ustawicznego W Gorlicach Władysława Jagiełły 2 Gorlice
Miejski Zespół Szkół Nr 1 Piękna 9 Gorlice
Miejski Zespół Szkół Nr 3 Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 16 Gorlice
Miejski Zespół Szkół Nr 4 Zygmunta Krasińskiego 9 Gorlice
Miejski Zespół Szkół Nr 5 Krakowska 5 Gorlice
Miejski Zespół Szkół Nr 6 Hallera 79 Gorlice
Młodzieżowy Dom Kultury W Gorlicach Rynek 11 Gorlice
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Edukacyjno-Oświatowe Węgierska 140 Gorlice
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Szkoleniowy "Stj" W Gorlicach M.kromera 2/14 Gorlice
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Prymus" Pod Lodownia 12 Gorlice
Niepubliczy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Michalusa 4 Gorlice
Ośrodek Doskonalenia I Dokształcania Zawodowego Ks.kard.stef.wyszyńskiego 18 Gorlice
Ośrodek Kształcenia Ustawicznego W Gorlicach Michalusa 4 Gorlice
Oświatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Gminy Gorlice łukasiewicza 6 Gorlice
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia Wróblewskiego 12 Gorlice
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka W Nowym Sączu Filia W Gorlicach Wróblewskiego 10 Gorlice
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna W Gorlicach Hallera 22 Gorlice
Powiatowe Centrum Edukacji Niepodległosci 5 Gorlice
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Ks.kard.stef.wyszyńskiego 16A Gorlice
Top Education Sobiesław Sowa Krasińskiego 9 Gorlice
Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego W Gorlicach Władysława Jagiełły 2 Gorlice
Zespół Szkół Ekonomicznych W Gorlicach Ariańska 3 Gorlice
Zespół Szkół Nr 1 W Gorlicach Ks.kard.stef.wyszyńskiego 18 Gorlice
Zespół Szkół Technicznych W Gorlicach Michalusa 6 Gorlice
Zespół Szkół Zawodowych W Gorlicach Niepodległości 5 Gorlice

Gimnazja - gmina miasto Gorlice - archiwalne

Nazwa Adres Miasto
Gimnazjum Nr 1 Piękna 9 Gorlice
Gimnazjum Nr 3 Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 16 Gorlice
Gimnazjum Nr 4 Zygmunta Krasińskiego 9 Gorlice
Gimnazjum Nr 5 Krakowska 5 Gorlice
Gimnazjum Nr 6 Hallera 79 Gorlice

Dostosuj wyszukiwanie