Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

Ariańska 3
Miejscowość Gorlice
Kod pocztowy 38-300
Gmina miasto Gorlice
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

183535704
Strona
Regon 85271297900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 mieści się w miejscowości Gorlice pod adresem Ariańska 3. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 183535704. Faks: 183535704. ZSZ działa na terytorium gminy Gorlice, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.zse.gorlice.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 85271297900000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, ale tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zyskuje wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej kształcenia zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez kursanta. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający umiejętności praktyczne, o ile kursant podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również uzupełniać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat gorlicki ma zarejestrowane 10 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 679 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół zawodowych (67,9 na placówkę), a średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa