Gimnazjum W Kobylance


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Kobylance

Adres Gimnazjum W Kobylance

Kobylanka 413
Miejscowość Kobylanka
Kod pocztowy 38-303
Gmina Gorlice
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Kobylance

183531510
Regon 49282822600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Kobylance znajduje się w miejscowości Kobylanka pod adresem Kobylanka 413. Numer tel. do szkoły to 183531510. Nr fax: 183531510. Placówka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Gorlice, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 49282822600000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce wynosiła 100, z czego 43 to uczennice, a 57 stanowili gimnazjaliści. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 37 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 3773 uczniów w powiecie przypada 37 innych szkół gimnazjalnych (101,97 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.86-1.88-1.8
20060.19-0.131.5
2007-2.37-2.36-0.95
20081.89-1.88-0.94
2009-1.95-0.98-0.3
20100.870.051.14
20114.26-0.620.64
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-9.81-1.5-1.28
2006-5.96-3.02-2.22
2007-2.04-2.74-1.55
2008-0.53-1.73-0.54
2009-10.13-3.11-2.3
20102.81-0.580.89
20114.2-0.471.76

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum