Gimnazjum Specjalne


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne

Adres Gimnazjum Specjalne

162
Miejscowość Kobylanka
Kod pocztowy 38-303
Gmina Gorlice
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne

183531788
Regon 85272088400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne mieści się w miejscowości Kobylanka pod adresem 162. Nr tel. do gimnazjum to 183531788. Nr faksu: 183531788. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Gorlice, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 85272088400000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 10, z czego 7 stanowiły dziewczynki, a 3 to chłopcy. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 37 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 3773 uczniów w powiecie przypada 37 innych placówek gimnazjalnych (101,97 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Mapa

gimnazjum