Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Gorlicach


Najważniejsze informacje - Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Gorlicach

Adres Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Gorlicach

Cicha 4
Miejscowość Gorlice
Kod pocztowy 38-300
Gmina miasto Gorlice
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Gorlicach

183537519
Strona
Regon 12266100000000
Organ prowadzący Marianna Renkiewicz - Bemben

Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Gorlicach mieści się w miejscowości Gorlice pod adresem Cicha 4. Nr tel. do szkoły to 183537519. Numer faksu: 183537519. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na terytorium gminy Gorlice, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową zasadniczej szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.plo.gorlice.info.pl. Szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 12266100000000. Instytucja rejestracyjna dla Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Gorlicach to powiat ziemski.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w szkole licealnej i technikum, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Młodzież zyskuje wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W szkole zawodowej największy nacisk położono na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje praktyczne, o ile słuchacz podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat gorlicki ma zarejestrowane 10 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 679 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół zawodowych (67,9 na placówkę), a średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa