Gimnazjum Nr 4


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 4

Patron Bohaterów Westerplatte

Adres Gimnazjum Nr 4

Zygmunta Krasińskiego 9
Miejscowość Gorlice
Kod pocztowy 38-300
Gmina miasto Gorlice
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 4

183536345
Regon 49197501400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 4 mieści się w miejscowości Gorlice pod adresem Zygmunta Krasińskiego 9. Numer telefonu do szkoły to 183536345. Fax: 183536345. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Gorlice, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 49197501400000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce to 159, z czego 75 stanowiły uczennice, a 84 stanowili uczniowie. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 37 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 3773 uczniów w powiecie przypada 37 innych szkół gimnazjalnych (101,97 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Mapa