Miejskie Przedszkole Nr 5


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 5

Adres Miejskie Przedszkole Nr 5

Krakowska 11
Miejscowość Gorlice
Kod pocztowy 38-300
Gmina miasto Gorlice
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 5

183525615
Strona
Regon 12140678300000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 5 mieści się w miejscowości Gorlice pod adresem Krakowska 11. Nr tel. do przedszkola to 183525615. Nr fax: 183525615. Przedszkole funkcjonuje na terenie gminy Gorlice, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową jednostki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.przedszkole5.gorlice.pl. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 12140678300000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 97, z czego 48 stanowiły dziewczynki, a 49 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,5. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 50 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 2469 uczniów w powiecie przypada 50 innych przedszkoli (49,38 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gorlice: 6
  • w gminie Gorlice: 6
  • powiat gorlicki: 57
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa