I Liceum Ogólnokształcące W Gorlicach


Najważniejsze informacje - I Liceum Ogólnokształcące W Gorlicach

Patron Marcin Kromer

Adres I Liceum Ogólnokształcące W Gorlicach

Marcina Kromera 1
Miejscowość Gorlice
Kod pocztowy 38-300
Gmina miasto Gorlice
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon I Liceum Ogólnokształcące W Gorlicach

183535185
Strona
Regon 00107709700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

I Liceum Ogólnokształcące W Gorlicach znajduje się w miejscowości Gorlice pod adresem Marcina Kromera 1. Nr tel. do liceum to 183535185. Numer fax: 183521971. Szkoła licealna ma lokalizację na terytorium gminy Gorlice, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę www liceum można znaleźć pod adresem www.kromer-gorlice.pl. Szkoła licealna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00107709700000.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone również klasy dwujęzyczne, w których wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, licealista może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 713, z czego 429 to uczennice, a 284 to wychowankowie. W liceum pracuje łącznie 52 nauczycieli, z czego 43 na pełen etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 4,78. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 9 liceów, a województwo małopolskie - 475. Na 1679 uczniów w powiecie przypada 9 innych licealnych szkół średnich (186,56 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 115,67 (54944 uczniów na 475 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gorlice: 6
  • w gminie Gorlice: 6
  • powiat gorlicki: 57
  • województwo małopolskie: 1603

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 261 66,30 % 99,00 %
język polski ustny podstawowy 261 86,50 % 99,00 %
język angielski ustny podstawowy 249 72,90 % -
język angielski pisemny podstawowy 249 84,50 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 10 74,10 % -
język niemiecki ustny podstawowy 10 79,70 % -
matematyka pisemny podstawowy 261 75,70 % 99,00 %
język rosyjski ustny podstawowy 2 90,00 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 2 95,50 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 66,30 % 1 (z 10) 1 (z 10) 1 (z 17) 40 (z 448)
język polski ustny podstawowy 86,50 % 1 (z 10) 1 (z 10) 4 (z 17) 22 (z 448)
język angielski ustny podstawowy 72,90 % 1 (z 10) 1 (z 10) 2 (z 17) 93 (z 440)
język angielski pisemny podstawowy 84,50 % 1 (z 10) 1 (z 10) 1 (z 17) 40 (z 440)
język niemiecki pisemny podstawowy 74,10 % 1 (z 7) 1 (z 7) 1 (z 13) 44 (z 281)
język niemiecki ustny podstawowy 79,70 % 1 (z 7) 1 (z 7) 2 (z 13) 52 (z 281)
matematyka pisemny podstawowy 75,70 % 1 (z 10) 1 (z 10) 1 (z 17) 39 (z 448)
język rosyjski ustny podstawowy 90,00 % 1 (z 5) 1 (z 5) 1 (z 5) 18 (z 77)
język rosyjski pisemny podstawowy 95,50 % 1 (z 5) 1 (z 5) 1 (z 5) 9 (z 77)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa