Top Education Sobiesław Sowa


Najważniejsze informacje - Top Education Sobiesław Sowa

Adres Top Education Sobiesław Sowa

Krasińskiego 9
Miejscowość Gorlice
Kod pocztowy 38-300
Gmina miasto Gorlice
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Top Education Sobiesław Sowa

661733047
Strona
Regon 93211109200247
Organ prowadzący Sobiesław Sowa

Top Education Sobiesław Sowa znajduje się w miejscowości Gorlice pod adresem Krasińskiego 9. Telefon do placówki to 661733047. Placówka działa na terenie gminy Gorlice, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową placówki znajdziemy pod adresem www.topeducation.com.pl. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 93211109200247. Organ rejestracyjny dla Top Education Sobiesław Sowa to powiat ziemski.

Powiat gorlicki ma zarejestrowane 77 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo małopolskie - 1461. Na 364 uczniów w powiecie przypada 77 innych placówek edukacyjnych (4,73 na placówkę), a średnia w województwie to 8,08 (11809 wychowanków na 1461 placówek).

Mapa