Miejskie Przedszkole Nr 1


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 1

Adres Miejskie Przedszkole Nr 1

Władysława Jagiełły 9
Miejscowość Gorlice
Kod pocztowy 38-300
Gmina miasto Gorlice
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 1

183536523
Strona
Regon 12140681400000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 1 znajduje się w miejscowości Gorlice pod adresem Władysława Jagiełły 9. Nr tel. do przedszkola to 183536523. Fax: 183536523. Placówka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Gorlice, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.przedszkole1.gorlice.pl. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 12140681400000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce była równa 134, z czego 58 stanowiły dziewczynki, a 76 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 4,33. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 50 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 2469 uczniów w powiecie przypada 50 innych przedszkoli (49,38 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gorlice: 6
  • w gminie Gorlice: 6
  • powiat gorlicki: 57
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa