Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Michalusa 6
Miejscowość Gorlice
Kod pocztowy 38-300
Gmina miasto Gorlice
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

183536114
Strona
Regon 49283067700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 znajduje się w miejscowości Gorlice pod adresem Michalusa 6. Numer tel. do szkoły to 183536114. Numer fax: 183536114. Szkoła zawodowa ma lokalizację na terytorium gminy Gorlice, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem www.zstgorlice.of.pl. Szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 49283067700000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, ale tylko w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ kształcenia zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez kursanta. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile uczeń przystąpi do nieobligatoryjnego egzaminu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także podnosić swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat gorlicki ma zarejestrowane 10 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 679 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół zawodowych (67,9 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Mapa