Miejskie Przedszkole Nr 4


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 4

Adres Miejskie Przedszkole Nr 4

Broniewskiego 11
Miejscowość Gorlice
Kod pocztowy 38-300
Gmina miasto Gorlice
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 4

183526113
Regon 12140951100000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 4 mieści się w miejscowości Gorlice pod adresem Broniewskiego 11. Nr tel. do przedszkola to 183526113. Nr faksu: 183526113. Jednostka przedszkolna działa na obszarze gminy Gorlice, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 12140951100000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 51, z czego 26 stanowiły uczennice, a 25 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 5 nauczycieli, z czego 4 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 50 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 2469 uczniów w powiecie przypada 50 innych przedszkoli (49,38 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gorlice: 6
  • w gminie Gorlice: 6
  • powiat gorlicki: 57
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa