Vii Lo


Najważniejsze informacje - Vii Lo

Patron gen. Józefa Kustronia

Adres Vii Lo

Limanowskiego 4
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Vii Lo

184437115
Regon 49282495500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Vii Lo mieści się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Limanowskiego 4. Telefon do szkoły to 184437115. Numer fax: 184437052. Liceum działa na terenie gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem www.zsem.edu.pl. Liceum widnieje w rejestrze pod numerem 49282495500000.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone również klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, wychowanek ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagana jest zdana matura). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 215, z czego 114 stanowiły licealistki, a 101 to uczniowie. Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 32 licea, a województwo małopolskie - 475. Na 4258 uczniów w powiecie przypada 32 innych placówek licealnych (133,06 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 115,67 (54944 licealistów na 475 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 1 49,00 % -
język niemiecki ustny podstawowy 1 80,00 % -
język polski pisemny podstawowy 53 59,50 % 100,00 %
język polski ustny podstawowy 53 74,10 % 100,00 %
matematyka pisemny podstawowy 53 69,20 % 100,00 %
język angielski pisemny podstawowy 52 74,90 % -
język angielski ustny podstawowy 52 77,40 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 49,00 % 7 (z 16) 7 (z 16) 7 (z 16) 169 (z 281)
język niemiecki ustny podstawowy 80,00 % 5 (z 16) 5 (z 16) 5 (z 16) 51 (z 281)
język polski pisemny podstawowy 59,50 % 8 (z 30) 8 (z 30) 8 (z 30) 116 (z 448)
język polski ustny podstawowy 74,10 % 13 (z 30) 13 (z 30) 13 (z 30) 135 (z 448)
matematyka pisemny podstawowy 69,20 % 7 (z 30) 7 (z 30) 7 (z 30) 65 (z 448)
język angielski pisemny podstawowy 74,90 % 9 (z 30) 9 (z 30) 9 (z 30) 90 (z 440)
język angielski ustny podstawowy 77,40 % 8 (z 30) 8 (z 30) 8 (z 30) 61 (z 440)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa