Niepubliczne Gimnazjum Społeczne "splot"


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Gimnazjum Społeczne "Splot"

Adres Niepubliczne Gimnazjum Społeczne "Splot"

Limanowskiego 7
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Gimnazjum Społeczne "Splot"

184434339
Regon 35052119100040
Organ prowadzący Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

Niepubliczne Gimnazjum Społeczne "splot" znajduje się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Limanowskiego 7. Telefon do szkoły to 184434339. Numer faksu: 184434339. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Portal internetowy gimnazjum znajdziemy pod adresem www.splot.info. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 35052119100040. Instytucja rejestrująca] dla Niepubliczne Gimnazjum Społeczne "splot" to gmina.

Nauka w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 2601 uczniów w powiecie przypada 14 innych placówek gimnazjalnych (185,79 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20021.81.81.8
20054.353.023.02
20062.425.385.38
20074.172.642.64
20089.344.354.35
20093.323.243.24
20101.312.922.92
2011-1.481.061.06
Rok Szkoła Gmina Powiat
20023.13.13.1
20051.750.860.86
20063.064.634.63
2007-0.553.033.03
2008-0.961.691.69
20091.513.283.28
20106.222.732.73
201110.082.222.22

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum