Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Park 4
Miejscowość Brynek
Kod pocztowy 42-690
Gmina Tworóg
Powiat tarnogórski
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

322857418
Strona
Regon 27787730000001
Organ prowadzący Minister ds. środowiska

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Brynek pod adresem Park 4. Numer telefonu do szkoły to 322857418. Nr faksu: 322857418. Szkoła zawodowa ma lokalizację na terytorium gminy Tworóg, powiat tarnogórski , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest minister ds. środowiska. Serwis www zasadniczej szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.tlbrynek.edu.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 27787730000001.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane tak jak w szkole licealnej i technikum, lecz tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk położono na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do nieobligatoryjnego sprawdzaniu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podnosić swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat tarnogórski ma zarejestrowane 16 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 799 uczniów w powiecie przypada 16 innych szkół zawodowych (49,94 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Mapa