Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Park 4
Miejscowość Brynek
Kod pocztowy 42-690
Gmina Tworóg
Powiat tarnogórski
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

322857418
Regon 27787730000001
Organ prowadzący Minister ds. środowiska

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Brynek pod adresem Park 4. Numer telefonu do szkoły to 322857418. Nr faksu: 322857418. Szkoła zawodowa ma lokalizację na terytorium gminy Tworóg, powiat tarnogórski , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest minister ds. środowiska. Serwis www zasadniczej szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.tlbrynek.edu.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 27787730000001.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane tak jak w szkole licealnej i technikum, lecz tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk położono na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do nieobligatoryjnego sprawdzaniu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podnosić swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat tarnogórski ma zarejestrowane 16 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 799 uczniów w powiecie przypada 16 innych szkół zawodowych (49,94 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Mapa