Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna W Mszanie Dolnej


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna W Mszanie Dolnej

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna W Mszanie Dolnej

Fabryczna 3
Miejscowość Mszana Dolna
Kod pocztowy 34-730
Gmina miasto Mszana Dolna
Powiat limanowski
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna W Mszanie Dolnej

183310167
Strona
Regon 49282690200000
Organ prowadzący Samorząd województwa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna W Mszanie Dolnej znajduje się w miejscowości Mszana Dolna pod adresem Fabryczna 3. Telefon do szkoły zawodowej to 183310167. Fax: 183310015. Szkoła zawodowa znajduje się na terytorium gminy Mszana Dolna, powiat limanowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest samorząd województwa. Stronę internetową ZSZ można odwiedzić pod adresem http://mowmszana.internetdsl.pl/. Zasadnicza szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 49282690200000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, jednak tylko w zakresie podstawowym. Kursant zyskuje wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym nauka zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez ucznia. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk położono na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile kursant podejdzie do nieobligatoryjnego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat limanowski ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 694 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (77,11 na placówkę), a średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa