Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

Aleja Tysiąclecia 1
Miejscowość Rabka-Zdrój
Kod pocztowy 34-700
Gmina Rabka-Zdrój
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

182676362
Regon 49033335400042
Organ prowadzący Kurkiewicz Elżbieta

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych znajduje się w miejscowości Rabka-Zdrój pod adresem Aleja Tysiąclecia 1. Telefon do szkoły to 182676362. Numer fax: 182676362. ZSZ mieści się na obszarze gminy Rabka-Zdrój, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. ZSZ posiada wpis w rejestrze pod numerem 49033335400042. Organ rejestrujący dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych to powiat ziemski.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum i technikum, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja zajmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez ucznia. W ZSZ szczególny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kwalifikacje praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do nieobligatoryjnego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat nowotarski ma zarejestrowane 15 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 1302 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół zawodowych (86,8 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Mapa