Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron Andrzej Frycz Modrzewski

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Modrzewskiego 107
Miejscowość Wolbórz
Kod pocztowy 97-320
Gmina Wolbórz
Powiat piotrkowski
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

446164351
Regon 59106915200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Wolbórz pod adresem Modrzewskiego 107. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 446164351. Nr faksu: 446164168. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje na terytorium gminy Wolbórz, powiat piotrkowski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę www zasadniczej szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem zswolborz.pl. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 59106915200000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, jednak tylko w obszarze podstawowym. Kursant zyskuje wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej edukacja zajmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W szkole zawodowej największy nacisk położono na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe, o ile wychowanek podejdzie do nieobowiązkowego egzaminu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat piotrkowski ma zarejestrowane 2 szkoły zawodowe, a województwo łódzkie - 116. Na 95 uczniów w powiecie przypada 2 innych szkół zawodowych (47,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 116 placówek).

Mapa