Szkoła Podstawowa W Gazomi


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Gazomi

Adres Szkoła Podstawowa W Gazomi

29
Miejscowość Gazomia Stara
Kod pocztowy 97-310
Gmina Moszczenica
Powiat piotrkowski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Gazomi

446169581
Regon 00116102400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Gazomi mieści się w miejscowości Gazomia Stara pod adresem 29. Telefon do szkoły podstawowej to 446169581. Faks: 446169581. Instytucja edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Moszczenica, powiat piotrkowski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła posiada wpis w rejestrze pod numerem 00116102400000.

Szkoła Podstawowa W Gazomi edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 116, z czego 58 stanowiły uczennice, a 58 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,75. Powiat piotrkowski ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 6959 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (158,16 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gazomia Stara: 1
  • w gminie Moszczenica: 6
  • powiat piotrkowski: 57
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa