Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Mira i Tadeusz Sygietyńscy

Adres Szkoła Podstawowa

Proszenie 98
Miejscowość Proszenie
Kod pocztowy 97-320
Gmina Wolbórz
Powiat piotrkowski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

446164314
Regon 00116003600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Proszenie pod adresem Proszenie 98. Numer tel. do szkoły podstawowej to 446164314. Placówka szkolna funkcjonuje na obszarze gminy Wolbórz, powiat piotrkowski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy jednostki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.wolborz.ugm.pl/spproszenie. Szkoła podstawowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00116003600000.

Szkoła Podstawowa rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających naukę w placówce to 58, z czego 28 stanowiły uczennice, a 30 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,21 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2. Powiat piotrkowski ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 6959 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (158,16 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Proszenie: 1
  • w gminie Wolbórz: 6
  • powiat piotrkowski: 57
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa