Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Patron Stanisław Staszica

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Świętego Antoniego 57/61
Miejscowość Tomaszów Mazowiecki
Kod pocztowy 97-200
Gmina miasto Tomaszów Mazowiecki
Powiat tomaszowski
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

447244336
Strona
Regon 59214758100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 mieści się w miejscowości Tomaszów Mazowiecki pod adresem Świętego Antoniego 57/61. Nr tel. do szkoły zawodowej to 447244336. Fax: 447242989. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na obszarze gminy Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły o profilu zawodowym znajdziemy pod adresem www.zsp2.nasztomaszow.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 59214758100000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum i szkole średniej technicznej, ale tylko w zakresie podstawowym. Kursant zyskuje edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% całego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kompetencje zawodowe, o ile uczeń podejdzie do dobrowolnego egzaminu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub uzupełniać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 118, z czego 45 stanowiły słuchaczki, a 73 stanowili uczniowie. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo łódzkie - 116. Na 415 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (103,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów na 116 placówek).

Mapa