Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6

Patron nie posiada

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6

Strefowa 3
Miejscowość Tomaszów Mazowiecki
Kod pocztowy 97-200
Gmina miasto Tomaszów Mazowiecki
Powiat tomaszowski
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6

447237719
Regon 59214814900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 znajduje się w miejscowości Tomaszów Mazowiecki pod adresem Strefowa 3. Telefon do szkoły to 447237719. Nr faksu: 447236457. ZSZ znajduje się na obszarze gminy Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Serwis www ZSZ odwiedzimy pod adresem zsp6tom.pl. Szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 59214814900000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, lecz tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez kursanta. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk położono na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do dobrowolnego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce to 53, z czego 44 to kursantki, a 9 stanowili uczniowie. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo łódzkie - 116. Na 415 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (103,75 na placówkę), a średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 116 placówek).

Mapa