Szkoła Podstawowa W Wolborzu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Wolborzu

Patron Władysław Jagiełło

Adres Szkoła Podstawowa W Wolborzu

Modrzewskiego 105
Miejscowość Wolbórz
Kod pocztowy 97-320
Gmina Wolbórz
Powiat piotrkowski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Wolborzu

446164551
Regon 00027394000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Wolborzu mieści się w miejscowości Wolbórz pod adresem Modrzewskiego 105. Telefon do szkoły podstawowej to 446164551. Numer faksu: 446164551. Placówka szkolna znajduje się na obszarze gminy Wolbórz, powiat piotrkowski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową instytucji edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.spwolborz.edu.pl. Instytucja szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00027394000000.

Szkoła Podstawowa W Wolborzu uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 283, z czego 124 to uczennice, a 159 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 32 nauczycieli, z czego 24 na pełen etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 3. Powiat piotrkowski ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 6959 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (158,16 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Wolbórz: 3
  • w gminie Wolbórz: 6
  • powiat piotrkowski: 57
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa