Publiczne Gimnazjum Im. Królowej Jadwigi W Wolborzu


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Im. Królowej Jadwigi W Wolborzu

Patron Królowa Jadwiga

Adres Publiczne Gimnazjum Im. Królowej Jadwigi W Wolborzu

Modrzewskiego 105
Miejscowość Wolbórz
Kod pocztowy 97-320
Gmina Wolbórz
Powiat piotrkowski
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Im. Królowej Jadwigi W Wolborzu

446164880
Regon 59072737000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Im. Królowej Jadwigi W Wolborzu mieści się w miejscowości Wolbórz pod adresem Modrzewskiego 105. Telefon do gimnazjum to 446164880. Nr fax: 446164880. Jednostka gimnazjalna mieści się na terenie gminy Wolbórz, powiat piotrkowski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.wolborz.ugm.pl/gimnazjum. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 59072737000000.

Pobieranie nauki w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 223, z czego 124 stanowiły gimnazjalistki, a 99 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 28 nauczycieli, z czego 22 na cały etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 3,67. Powiat piotrkowski ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2916 uczniów w powiecie przypada 16 innych jednostek gimnazjalnych (182,25 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Wolbórz: 3
  • w gminie Wolbórz: 6
  • powiat piotrkowski: 57
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.50.941.5
2006-0.22-1.58-0.22
20072.781.052.78
20085.8-0.425.8
20094.47-0.784.47
20102.830.672.83
20113.7-0.183.7
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.860.811.86
20061.21-1.171.21
20071.79-0.091.79
20083.39-0.643.39
20094.330.054.33
20101.85-1.271.85
20110.080.020.08

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa