Przedszkole Samorządowe W Wolborzu


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Wolborzu

Adres Przedszkole Samorządowe W Wolborzu

Mickiewicza 14
Miejscowość Wolbórz
Kod pocztowy 97-320
Gmina Wolbórz
Powiat piotrkowski
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Wolborzu

446164373
Regon 59079082900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Wolborzu mieści się w miejscowości Wolbórz pod adresem Mickiewicza 14. Telefon do przedszkola to 446164373. Przedszkole mieści się na terytorium gminy Wolbórz, powiat piotrkowski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 59079082900000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 102, z czego 46 to dziewczynki, a 56 stanowili chłopcy. Powiat piotrkowski ma zarejestrowane 17 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 913 uczniów w powiecie przypada 17 innych przedszkoli (53,71 na placówkę), a średnia w województwie to 75,95 (50510 dzieci w wieku przedszkolnym na 665 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Wolbórz: 3
  • w gminie Wolbórz: 6
  • powiat piotrkowski: 57
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa