Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron ks.Jerzego Popiełuszki

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Sienkiewicza 10/12
Miejscowość Piotrków Trybunalski
Kod pocztowy 97-300
Gmina miasto Piotrków Trybunalski
Powiat Piotrków Trybunalski
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

447327058
Strona
Regon 59214854000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Piotrków Trybunalski pod adresem Sienkiewicza 10/12. Telefon do szkoły zawodowej to 447327058. Numer faksu: 447325078. Szkoła zawodowa znajduje się na obszarze gminy Piotrków Trybunalski, powiat Piotrków Trybunalski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy ZSZ odwiedzimy pod adresem www.zsp4.com.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 59214854000000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Uczeń zyskuje wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka trwa trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez ucznia. W ZSZ szczególny nacisk położono na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przypisanego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kompetencje zawodowe, o ile uczeń podejdzie do nieobligatoryjnego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 277, z czego 142 to kursantki, a 135 stanowili kursanci. Powiat piotrków trybunalski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo łódzkie - 116. Na 571 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (142,75 na placówkę), a średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów na 116 placówek).

Mapa