Szkoła Podstawowa Im. Stefana żeromskiego W Goleszach Dużych


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Stefana Żeromskiego W Goleszach Dużych

Adres Szkoła Podstawowa Im. Stefana Żeromskiego W Goleszach Dużych

23
Miejscowość Golesze Duże
Kod pocztowy 97-320
Gmina Wolbórz
Powiat piotrkowski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Stefana Żeromskiego W Goleszach Dużych

446164684
Regon 00116001300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Stefana żeromskiego W Goleszach Dużych znajduje się w miejscowości Golesze Duże pod adresem 23. Nr tel. do szkoły to 446164684. Numer fax: 446164684. Szkoła podstawowa funkcjonuje na obszarze gminy Wolbórz, powiat piotrkowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki szkolnej można odwiedzić pod adresem www.spgolesze.edupage.org. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00116001300000.

Szkoła Podstawowa Im. Stefana żeromskiego W Goleszach Dużych naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 144, z czego 77 to dziewczynki, a 67 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 13 na cały etat oraz 4 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 3,25. Powiat piotrkowski ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 6959 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (158,16 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Golesze Duże: 1
  • w gminie Wolbórz: 6
  • powiat piotrkowski: 57
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa