Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Patron Andrzej Frycz Modrzewski

Adres Technikum

Modrzewskiego 107
Miejscowość Wolbórz
Kod pocztowy 97-320
Gmina Wolbórz
Powiat piotrkowski
Województwo łódzkie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

446164351
Regon 10007751900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum znajduje się w miejscowości Wolbórz pod adresem Modrzewskiego 107. Numer telefonu do szkoły to 446164351. Nr faksu: 446164168. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna mieści się na terenie gminy Wolbórz, powiat piotrkowski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły średniej o profilu technicznym znajdziemy pod adresem zswolborz.pl. Szkoła średnia techniczna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 10007751900000.

Uczeń technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie certyfikatu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna liczba kursantów pobierających edukację w placówce była równa 284, z czego 81 to kursantki, a 203 to uczniowie. Powiat piotrkowski ma zarejestrowane 7 szkoł technicznych, a województwo łódzkie - 186. Na 970 uczniów w powiecie przypada 7 innych szkół średnich o profilu technicznym (138,57 na placówkę), a średnia w województwie to 169,99 (31618 kursantów na 186 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język rosyjski pisemny podstawowy 1 20,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 6 42,50 % -
język polski pisemny podstawowy 71 43,70 % -
matematyka pisemny podstawowy 71 50,20 % -
język angielski pisemny podstawowy 62 60,70 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język rosyjski pisemny podstawowy 20,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 3) 114 (z 116)
język niemiecki pisemny podstawowy 42,50 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 7) 155 (z 236)
język polski pisemny podstawowy 43,70 % 1 (z 2) 1 (z 2) 9 (z 15) 247 (z 365)
matematyka pisemny podstawowy 50,20 % 1 (z 2) 1 (z 2) 3 (z 15) 118 (z 364)
język angielski pisemny podstawowy 60,70 % 1 (z 2) 1 (z 2) 3 (z 14) 147 (z 353)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr