Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Milejowska 21
Miejscowość Sulejów
Kod pocztowy 97-330
Gmina Sulejów
Powiat piotrkowski
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

446162199
Strona
Regon 10084720700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Sulejów pod adresem Milejowska 21. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 446162199. Numer fax: 446162199. Szkoła zawodowa działa na obszarze gminy Sulejów, powiat piotrkowski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem zspwsulejowie.webpark.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 10084720700000.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Młodzież zyskuje wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka obejmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez kursanta. W ZSZ największy nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kompetencje zawodowe, o ile kursant przystąpi do nieobligatoryjnego egzaminu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub uzupełniać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba kursantów pobierających edukację w placówce wynosiła 54, z czego 15 to kursantki, a 39 stanowili słuchacze. Powiat piotrkowski ma zarejestrowane 2 szkoły zawodowe, a województwo łódzkie - 116. Na 95 uczniów w powiecie przypada 2 innych szkół zawodowych (47,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 116 placówek).

Mapa