Technikum Uzupełniające


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające

Patron Andrzej Frycz Modrzewski

Adres Technikum Uzupełniające

Modrzewskiego 107
Miejscowość Wolbórz
Kod pocztowy 97-320
Gmina Wolbórz
Powiat piotrkowski
Województwo łódzkie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełniające

446164351
Regon 59214593200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Uzupełniające mieści się w miejscowości Wolbórz pod adresem Modrzewskiego 107. Telefon do szkoły to 446164351. Nr faksu: 446164168. Szkoła średnia techniczna działa na obszarze gminy Wolbórz, powiat piotrkowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły średniej o profilu technicznym odwiedzimy pod adresem zswolborz.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 59214593200000.

Słuchacz szkoły średniej technicznej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zdaniu matury.

Powiat piotrkowski ma zarejestrowane 7 szkoł technicznych, a województwo łódzkie - 186. Na 970 uczniów w powiecie przypada 7 innych szkół średnich technicznych (138,57 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 169,99 (31618 słuchaczy na 186 placówek).

Mapa