Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 54


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 54

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 54

Długa 9
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-238
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 54

228311855
Regon 01523018000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 54 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Długa 9. Nr tel. do szkoły zawodowej to 228311855. Faks: 228311855. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. ZSZ funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01523018000000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum i szkole średniej technicznej, lecz tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zyskuje wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka trwa trzy lata. W obrębie zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez kursanta. W ZSZ szczególny nacisk położono na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kwalifikacje praktyczne, o ile uczeń podejdzie do dobrowolnego sprawdzaniu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub uzupełniać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce to 106, z czego 52 to uczennice, a 54 to uczniowie. Powiat warszawa ma zarejestrowane 31 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół zawodowych (77,9 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa