Liceum Profilowane Nr 38


Najważniejsze informacje - Liceum Profilowane Nr 38

Patron dr Zofia Galewska

Adres Liceum Profilowane Nr 38

Koźmińska 7
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-448
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum profilowane
Uprawnienia publiczna
Regon 01584783900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Liceum Profilowane Nr 38 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Koźmińska 7. Szkoła licealna działa na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła licealna widnieje w rejestrze pod numerem 01584783900000.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Powstały także klasy dwujęzyczne, w których dane przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych jednostek licealnych (176,71 na placówkę), a średnia w województwie to 121,96 (96715 licealistów na 793 placówek).

Mapa