Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 52


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 52

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 52

Łucka 17/23
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-842
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 01580286000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 52 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Łucka 17/23. Szkoła zawodowa funkcjonuje na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 01580286000000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz tylko w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja trwa trzy lata. W obrębie zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez ucznia. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk położono na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kwalifikacje zawodowe, o ile wychowanek podejdzie do dobrowolnego sprawdzaniu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także uzupełniać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy pobierających naukę w placówce wynosiła 17, z czego 4 stanowiły słuchaczki, a 13 stanowili kursanci. Powiat warszawa ma zarejestrowane 31 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół zawodowych (77,9 na placówkę), a średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów na 201 placówek).

Mapa