Technikum Budowlane Nr 1


Najważniejsze informacje - Technikum Budowlane Nr 1

Patron Zdisław Mączeński

Adres Technikum Budowlane Nr 1

Górnośląska 31
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-432
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Budowlane Nr 1

226211350
Regon 01581285800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Budowlane Nr 1 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Górnośląska 31. Nr tel. do technikum to 226211350. Numer faksu: 226280923. Technikum ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły średniej o profilu technicznym można odwiedzić pod adresem www.technikumbudowlane.edu.pl. Technikum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01581285800000.

Słuchacz szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zdaniu matury.

W 2013 roku ogólna liczba kursantów uczących się w placówce wynosiła 313, z czego 41 stanowiły uczennice, a 272 stanowili uczniowie. Powiat warszawa ma zarejestrowane 87 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 16131 uczniów w powiecie przypada 87 innych szkół średnich o profilu technicznym (185,41 na placówkę), a średnia w województwie to 179,98 (60832 słuchaczy na 338 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 25 50,60 % -
matematyka pisemny podstawowy 25 56,20 % -
język angielski pisemny podstawowy 23 58,90 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 1 91,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 50,60 % 122 (z 238) 122 (z 238) 122 (z 238) 314 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 56,20 % 104 (z 238) 104 (z 238) 104 (z 238) 249 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 58,90 % 168 (z 234) 168 (z 234) 168 (z 234) 377 (z 767)
język rosyjski pisemny podstawowy 91,00 % 28 (z 99) 28 (z 99) 28 (z 99) 40 (z 395)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr