Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna

Patron Eugeniusz Pijanowski

Adres Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna

Poznańska 6/8
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-680
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna

226285628
Strona
Regon 01582747500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Poznańska 6/8. Nr tel. do szkoły zawodowej to 226285628. Numer fax: 226285628. Szkoła zawodowa działa na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły o profilu zawodowym można odwiedzić pod adresem www.zsg.edu.pl. Szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 01582747500000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Młodzież zdobywa wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ kształcenia zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności zawodowe, o ile wychowanek przystąpi do nieobligatoryjnego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 152, z czego 41 stanowiły uczennice, a 111 stanowili słuchacze. Powiat warszawa ma zarejestrowane 31 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół zawodowych (77,9 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów na 201 placówek).

Mapa