Gimnazjum Nr 151


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 151

Patron dr Zofia Galewska

Adres Gimnazjum Nr 151

Koźmińska 7
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-448
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 151

226216844
Regon 01584782200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Nr 151 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Koźmińska 7. Nr tel. do szkoły to 226216844. Numer fax: 226216844. Gimnazjum funkcjonuje na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 01584782200000.

Kształcenie w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 40, z czego 21 to uczennice, a 19 to uczniowie. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych jednostek gimnazjalnych (150,65 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Mapa