Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4


Informacje ogólne

Adres Kazimierzowska 60
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-543
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 228496218
Fax 228496218
Strona
Regon 01576940100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 116
Liczba uczennic 107
Liczba uczniów 9

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Kazimierzowska 60. Telefon do szkoły zawodowej to 228496218. Numer faksu: 228496218. ZSZ mieści się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.zso.edu.pl. ZSZ posiada wpis w rejestrze pod numerem 01576940100000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz tylko w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia trwa trzy lata. W ramach zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% całego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kwalifikacje praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce to 116, z czego 107 stanowiły słuchaczki, a 9 stanowili słuchacze. Powiat warszawa ma zarejestrowane 31 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół zawodowych (77,9 na placówkę), a średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów na 201 placówek).

Mapa