Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 W Grójcu


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 W Grójcu

Patron ks. Piotr Skarga

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 W Grójcu

Armii Krajowej 34
Miejscowość Grójec
Kod pocztowy 05-600
Gmina Grójec
Powiat grójecki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 W Grójcu

486642424
Regon 00077270200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 W Grójcu znajduje się w miejscowości Grójec pod adresem Armii Krajowej 34. Nr tel. do szkoły to 486642424. Fax: 486642424. Szkoła podstawowa funkcjonuje na terytorium gminy Grójec, powiat grójecki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00077270200000.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 W Grójcu przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 166, z czego 81 stanowiły dziewczynki, a 85 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 20 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 11 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,82. Powiat grójecki ma zarejestrowane 49 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 7750 uczniów w powiecie przypada 49 innych szkół podstawowych (158,16 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Grójec: 8
  • w gminie Grójec: 11
  • powiat grójecki: 59
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa