Liceum Ogólnokształcące W Grójcu


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcące W Grójcu

Patron Piotr Skarga

Adres Liceum Ogólnokształcące W Grójcu

Poświętne 17
Miejscowość Grójec
Kod pocztowy 05-600
Gmina Grójec
Powiat grójecki
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Liceum Ogólnokształcące W Grójcu

486642474
Regon 00025596400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Liceum Ogólnokształcące W Grójcu mieści się w miejscowości Grójec pod adresem Poświętne 17. Numer telefonu do szkoły to 486642474. Fax: 486642489. Liceum działa na terenie gminy Grójec, powiat grójecki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem logrojec.pl. Szkoła licealna znajduje się w rejestrze pod numerem 00025596400000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją także klasy dwujęzyczne, gdzie dane przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, absolwent ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna liczba licealistów pobierających edukację w placówce wynosiła 530, z czego 319 to wychowanki, a 211 stanowili wychowankowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 50 nauczycieli, z czego 35 na cały etat oraz 15 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 2,33. Powiat grójecki ma zarejestrowane 21 liceów, a województwo mazowieckie - 793. Na 1277 uczniów w powiecie przypada 21 innych jednostek licealnych (60,81 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Grójec: 8
  • w gminie Grójec: 11
  • powiat grójecki: 59
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 172 67,10 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 2 79,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 172 79,40 % -
język angielski pisemny podstawowy 157 87,20 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 13 91,80 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 67,10 % 1 (z 8) 1 (z 8) 1 (z 17) 30 (z 778)
język niemiecki pisemny podstawowy 79,00 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 9) 61 (z 368)
matematyka pisemny podstawowy 79,40 % 1 (z 8) 1 (z 8) 1 (z 17) 57 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 87,20 % 1 (z 7) 1 (z 7) 1 (z 16) 77 (z 767)
język rosyjski pisemny podstawowy 91,80 % 1 (z 8) 1 (z 8) 1 (z 12) 37 (z 395)

Mapa