Niepubliczna Szkoła Podstawowa W Białobrzegach


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Szkoła Podstawowa W Białobrzegach

Patron Brak

Adres Niepubliczna Szkoła Podstawowa W Białobrzegach

Brak 90
Miejscowość Białobrzegi
Kod pocztowy 21-150
Gmina Kock
Powiat lubartowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Szkoła Podstawowa W Białobrzegach

818591864
Regon 06145120600000
Organ prowadzący Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji,,Wspóln

Niepubliczna Szkoła Podstawowa W Białobrzegach mieści się w miejscowości Białobrzegi pod adresem Brak 90. Numer tel. do szkoły podstawowej to 818591864. Faks: 818591864. Placówka edukacyjna działa na terenie gminy Kock, powiat lubartowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Portal internetowy instytucji edukacyjnej można odwiedzić pod adresem Brak. Placówka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 06145120600000. Instytucja rejestrująca] dla Niepubliczna Szkoła Podstawowa W Białobrzegach to gmina.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa W Białobrzegach edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

Powiat lubartowski ma zarejestrowane 54 szkoły podstawowe, a województwo lubelskie - 963. Na 6457 uczniów w powiecie przypada 54 innych szkół podstawowych (119,57 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Mapa