Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Warce


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Warce

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Warce

Obwodowa 2
Miejscowość Warka
Kod pocztowy 05-660
Gmina Warka
Powiat grójecki
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Warce

486672174
Regon 67296881800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Warce mieści się w miejscowości Warka pod adresem Obwodowa 2. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 486672174. Numer fax: 486673489. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje na obszarze gminy Warka, powiat grójecki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 67296881800000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, ale tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez ucznia. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kompetencje praktyczne, o ile kursant przystąpi do nieobowiązkowego testu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub uzupełniać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 120, z czego 42 to słuchaczki, a 78 to kursanci. Powiat grójecki ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 479 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (39,92 na placówkę), a średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów na 201 placówek).

Mapa